Opettajat

Rehtori

Akola, Lee­na, (2011):
bi­o­lo­gia

Tiirismaan lukion lehtorit

Hie­ta­nen Pi­rit­ta, FL, (2004):
äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, il­mai­su­tai­to

Jär­ve­lä Pau­lii­na, FM, (2005):
ruot­si, rans­ka

Kekki Kat­ri, FM, (2013):
us­kon­to, psy­ko­lo­gia

Kolamo Mika, FM, (1995):
vv. sij. Elo Aija (-21.12.)
Lyy­ti­käi­nen Sep­po (7.1.-)
ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia

Koti­aho Asta, FM, (2003):
eng­lan­ti

Kuik­ka-Tupala He­le­na, TAM, (1995):
kuva­tai­de

Lai­ti­la Timo, YTM, (2004):
psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia,
elä­män­kat­so­mus­tie­to

Les­ki­nen Heik­ki, FM, (1998):
his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi

Mant­si­nen Pau­lii­na, FM, (1998):
ruot­si, sak­sa

Saa­ri­nen Kir­si, FM, (2001):
maan­tie­de, bi­o­lo­gia

Sal­mi Nina, KM, (2003):
vv. sij. Hui­ku­ri Riik­ka, FM
opinto-oh­jaus

Sani Mik­ko, FM, (1980):
his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi, opinto-oh­jaus

Si­mo­nen Tert­tu, FM, (1996):
äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus,
suo­mi 2. kie­le­nä

Simula Outi, FM, (1977):
ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia

Tal­ven­mäki Pirk­ko, FT, (1979):
ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia

Teräväinen Kirs­ti, FM, (1978):
eng­lan­ti

Tik­ka­nen Eli­na, MuM (2008):
mu­siik­ki

Tiirismaan lukion päätoimiset tuntiopettajat

Juu­ti Satu, FM, apu­lais­reh­to­ri:
ve­nä­jä, ruot­si

Kol­jo­nen Toni, FM, (2012)
ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia

Rau­ti­ai­nen Inge-Maa­rit, lau­lun­o­pet­ta­ja, (1981):
yk­sin­lau­lu

Si­rai­nen San­na, FM, (2012):
äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi

Vuo­ri­nen Pet­ri, FM, (2012):
eng­lan­ti

Lukiossa opettavat Tiirismaan peruskoulun opettajat

Dahlström Liseli, LitM, (2005):
lii­kun­ta, ter­veys­tie­to

Hal­mi­nen Anni, FM, (2013):
mu­siik­ki

Kal­lio Mai­ja, LitM, (2010):
vv. sij. Rippon Pipsa
lii­kun­ta, ter­veys­tie­to

Kok­ko Tuo­mas, FM, (2013):
vv. (1.1.-) sij. Karp­pi­nen Tuo­mo
mu­siik­ki

Lind­qvist Min­na, KM, (1994):
teks­tii­li­työ

Liuk­ko­nen-Kröner Kirs­ti, FK, (2005):
rans­ka, sak­sa

Pulk­ki­nen Sa­ka­ri, MO, dip­lo­mi­lau­la­ja (1988):
mu­siik­ki

Törrö An­ne­li, FM, (1999):
ve­nä­jä

Tiirismaan lukion sivutoimiset tuntiopettajat, Lahden lukioiden yhteiset opettajat ja muiden koulujen opettajat

Gynther Ire­ne
ve­nä­jä

Heik­ki­lä San­te­ri
ääni ja valo

Helén Tuo­mas
atk

Jaak­ko­la Mir­va, KM, EO
eri­tyis­o­pe­tus

Räty Jaak­ko
lii­kun­ta

Sep­pä­lä Lii­sa, FM
es­pan­ja

Vilppola Lau­ra
mu­si­kaa­lin ko­re­o­gra­fia

Toni Kol­jo­nen ja Pet­ri Vuo­ri­nen. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2013-20141.6.2014