Yleistietoja

Lah­den kau­pun­gin kou­lu­lai­tos
Tiirismaan lu­kio, Yleis- ja mu­siik­ki­lin­ja

Val­ti­o­neu­vos­to on 11.4.1994 mää­rän­nyt Tiirismaan lu­ki­ol­le mu­siik­ki­pai­not­tei­seen ope­tus­suun­ni­tel­maan pe­rus­tu­van eri­tyi­sen teh­tä­vän.

Kou­lun pe­rus­ta­mis­vuo­si 1908

KOULUN NIMET
REHTORIT

Tiirismaan lu­kio kesä­kuun 2016 alus­sa. Kuva: Timo Lai­ti­la

Vuo­si­ker­to­mus2015-201621.5.2016