Salikonsertti

Epä­suo­tui­sat säät muut­ti­vat pe­rin­tei­sen op­pi­las­kun­nan Piha­kon­ser­tin Sali­kon­ser­tik­si 2013, joka jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 24.5.2013. Si­säl­le­kin on­nis­tut­tiin kui­ten­kin loih­ti­maan mu­ka­va tun­nel­ma; bän­dien esi­tys­ten li­säk­si tar­jol­la oli jää­te­löä, lim­saa ja elo­kuva­lip­pu­jen ar­von­taa.

Kuva: Timo Lai­ti­la

Kon­ser­tin esiin­ty­jiä. Kuva: Timo Lai­ti­la. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013