Opiskelijat

Lukuvuonna 2012-2013 kirjoilla olleet opiskelijat (1.9.2012 tai myöhemmin kirjoilla olleet)

1A Ryhmänohjaaja
Tikkanen Elina

+ 2 opis­ke­li­jaa

1B Ryhmänohjaaja
Toni Koljonen

+ 1 opis­ke­li­ja

1C Ryhmänohjaaja
Sanna Sirainen
1D Ryhmänohjaaja
Terttu Simonen

+ 3 opis­ke­li­jaa

1E Ryhmänohjaaja
Pauliina Mantsinen
2A Ryhmänohjaaja
Inge-Maarit Rautiainen
2B Ryhmänohjaaja
Kirsi Saarinen

+ 1 opis­ke­li­ja

2C Ryhmänohjaaja
Petri Vuorinen

+ 1 opis­ke­li­ja

2D Ryhmänohjaaja
Piritta Hietanen

+ 1 opis­ke­li­ja

2E Ryhmänohjaaja
Timo Laitila

+ 2 opis­ke­li­jaa

3A Ryhmänohjaaja
Jukka Sairanen

+ 2 opis­ke­li­jaa

3B Ryhmänohjaaja
Asta Kotiaho

+ 3 opis­ke­li­jaa

3C Ryhmänohjaaja
Heikki Leskinen

+ 2 opis­ke­li­jaa

3D Ryhmänohjaaja
Satu Juuti

+ 1 opis­ke­li­ja

3E Ryhmänohjaaja
Pauliina Järvelä
4A Ryhmänohjaaja
Outi Simula

+ 3 opis­ke­li­jaa

*) Vaih­to-opis­ke­li­ja

Li­säk­si kol­me Tiirismaan lu­ki­on opis­ke­li­jaa on ol­lut luku­vuon­na 2012-2013 vaih­to-opis­ke­li­ja­na.

Vuo­si­ker­to­mus2012-201316.5.2013