Oppikirjat 2019-2020

Oppikirjat lukuvuonna 2019-2020 

Jokainen opiskelija hankkii itse tarvitsemansa oppikirjat. 

Tiirismaan lukion kursseilla käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2019-2020. Yleisenä käytäntönä on, että oppikirjoista käytetään uusimpia painoksia. Joillakin kursseilla voi olla ensisijaisena kirjana sähköinen kirja. 

BIOLOGIA 

Uusin saatavilla oleva painos/sähköinen kirja käy myös
BI1: BIOS 1, Elämä ja evoluutio, Sanoma Pro
BI2: BIOS 2, Ekologia ja ympäristö, Sanoma Pro
BI3: BIOS 3, Solu ja perinnöllisyys, Sanoma Pro
BI4: BIOS 4, Ihmisen biologia, Sanoma Pro
BI5: BIOS 5, Biologian sovellukset, Sanoma Pro
BI6: BIOS 6, kertauskirja, Sanoma Pro, JOS ehtii ilmestyä 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

ET01 Kajas et al. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
ET02 Kajas et al. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
ET03 Maltovuo et al. Yksilö ja yhteisö, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
ET05 Apell et al. Katsomusten maailma, Tabletkoulu (sähköinen kirja) 

  

ENGLANTI, A-kieli 

ENA1 Insights, Course 1, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA2 Insights, Course 2, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA3 Insights, Course 3, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA4 Insights, Course 4, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA5 Insights, Course 5, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA6 Insights, Course 6, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA7 Insights, Course 7, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA8 Ilmoitetaan kurssin alussa.
ENA9 Grammar Rules + Key, Otava
ENA10 Tukikurssi: Insights, Course 1, Otava (ensisijaisesti digikirja)
ENA11 Abilities, Otava (digikirja) 

ESPANJA, B3-kieli 

EAB31-EAB34: Kosonen&al. Acción 1, tekstikirja ja harjoituskirja (SanomaPro)
EAB35-EAB39: Kosonen &al: Acción 2, tekstikirja ja harjoituskirja (SanomaPro) 

FILOSOFIA 

FI01 Hallamaa et al., Minerva 1, Edita
FI02 Hallamaa et al., Minerva 2, Edita
FI03 Hallamaa et al., Minerva 3, Edita
FI04 Calonius et al. Idea 04, Otava 

FYSIIKKA 

Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka, SanomaPro 

FY1 Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä
FY2 Fysiikka 2, Lämpö
FY3 Fysiikka 3, Sähkö
FY4 Fysiikka 4, Voima ja liike
FY5 Fysiikka 5, Jaksollinen liike ja aallot
FY6 Fysiikka 6, Sähkömagnetismi
FY7 Fysiikka 7, Aine ja säteily
FY8 Fysiikka 8, YO Fysiikka 

  

HISTORIA 

HI01 Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa. Otava.
HI02 Forum II Kansainväliset suhteet. Otava.
HI03 Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava.
HI04 Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava.
HI05 Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi. Otava.
HI06 Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat. Otava.
HI07 käytetään aiempien kurssien kirjoja
HI08 ei ostettavaa oppikirjaa 

  

KEMIA 

Lehtiniemi, Turpeenoja: Lukion kemia (LOPS 2016), MOOLI, Otava
KE01 Mooli 1 Kemiaa kaikkialla
KE02 Mooli 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
KE03 Mooli 3 Reaktiot ja energia
KE04 Mooli 4 Materiaalit ja teknologia
KE05 Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino
KE06 Mafynetti Yo-kertauskurssi KEMIA (LOPS2016) kauppa.mafyvalmennus.fi/ 

  

MAANTIEDE 

Uusin saatavilla oleva painos/sähköinen kirja käy myös 

GE1 GEOS 1, Maailma muutoksessa, Sanoma Pro 
GE2 GEOS 2, Sininen planeetta, Sanoma Pro 
GE3 GEOS 3, Yhteinen maailma, Sanoma Pro 
GE4 GEOS 4, Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, Sanoma Pro
GE5 GEOS 5, Kertauskirja, Sanoma Pro, JOS ehtii ilmestyä
 

 

  

MATEMATIIKKA, LYHYT 

Huomioi, että kaikista kirjoista käy sähköinen versio. 

Kaikki kurssit:
Matematiikka, fysiikka, kemia: MAOL-taulukot, Otava. 2005 painos tai uudempi 

Ekonen, Hassinen, Heiskanen, Hemmo, Kaakinen, Tahvanainen, Taskinen: Yhteinen tekijä, Sanomapro 

MAY1 Luvut ja lukujonot 

Ekonen, Hassinen, Hemmo, Taskinen: Tekijä, lyhyt matematiikka, Sanomapro
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB3 Geometria
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikka
MAB7 Matemaattinen analyysi
MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II
MAB9 YO-Kertaus tekijä lyhyt matematiikka 

  

MATEMATIIKKA, PITKÄ 

Huomioi, että kaikista kirjoista käy sähköinen versio. 

Kaikki kurssit:
Matematiikka, fysiikka, kemia: MAOL-taulukot, Otava. 2005 painos tai uudempi 

 

Ekonen, Hassinen, Heiskanen, Hemmo, Kaakinen, Tahvanainen, Taskinen: Yhteinen tekijä, Sanomapro
MAY1 Luvut ja lukujonot 

Heiskanen, Kaakinen, Lehtinen, Lehtonen, Leikas, Tahvanainen: Tekijä, pitkä matematiikka, Sanomapro
MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA3 Geometria
MAA4 Vektorit
MAA5 Analyyttinen geometria
MAA6 Derivaatta
MAA7 Trigonometriset funktiot
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
MAA12 Algoritmit matematiikassa
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
MAA14 Mafynetti YO-kertauskurssi 
MAA15 = MAB6 Ekonen ym. Tekijä 6, Talousmatematiikka 

  

MUSIIKKI
Ei oppikirjoja 

OPINTO-OHJAUS 

 

OP1 Minä opiskelijana, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
OP2 Opopassi (sähköinen materiaali) 

PSYKOLOGIA 

PS01 Aarnio et al., Skeema 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Edita
PS02 Nummenmaa et al., Kehittyvä ihminen, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
PS03 Aarnio et al., Skeema 3 Tietoa käsittelevä ihminen, Edita
PS04 Aarnio et al., Skeema 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
PS06 PS 1–5 Kertauskurssi, Tabletkoulu (sähköinen kirja)
PS07 Sosiaalipsykologisia ilmiöitä, Tabletkoulu (sähköinen kirja, julkaistaan 7/2019) 

RANSKA, B2-KIELI 

RAB 201.1. ilm.myöh.
RAB 202.1 ilm.myöh.
RAB 203.1 ilm. myöh. digikirja
RAB 204.1 ilm. myöh. digikirja
RAB 205.1 ilm. myöh. digikirja
RAB 206.1 ilm. myöh. digikirja
RAB 207.1 ilm. myöh. abeille
RAB 208.1 ilm. myöh. abeille 

  

RANSKA, B3-KIELI 

RAB 301.1 J’aime 1 digikirja Otava
RAB 302.1 J’aime 1 digikirja Otava
RAB 303.1 ilm. myöh.
RAB 304.1 ilm.myöh.
RAB 305.1 ilm. myöh.
RAB 306.1 ilm. myöh.
RAB 307.1 ilm.myöh.
RAB 308.1 ilm. myöh.
RAB 309.1 ilm. myöh. abeille
 

  

RUOTSI, A-KIELI 

RUA01 Koivunen et al.: Inne 1, Finnlectura
RUA02 Koivunen et al.: Inne 2, Finnlectura UUSI PAINOS (väripalkki kannen alareunassa)
RUA03 Koivunen et al.: Inne 3, Finnlectura UUSI PAINOS
RUA04 Koivunen et al.: Inne 4, Finnlectura UUSI PAINOS
RUA05 Koivunen et al: Inne 5, Finnlectura UUSI PAINOS
RUA06 Koivunen et al.: Inne 6, Finnlectura UUSI PAINOS
RUA07 Koivunen et al.: Inne 7, Finnlectura UUSI PAINOS
RUA08 Koivunen et al.: Inne 8, Finnlectura UUSI PAINOS
RUA09 E-oppi Min grej. Hietikko – Nyman (sama kurssi kuin RUB109)
RUA10 ei erillistä oppikirjaa
RUA11 sovitaan kurssin alussa 

RUOTSI, B-KIELI 

RUB101 FOKUS 1, Otava DIGIKIRJA
RUB102 FOKUS 2Otava DIGIKIRJA
RUB103 FOKUS 3, Otava DIGIKIRJA
RUB104 FOKUS 4, Otava DIGIKIRJA
RUB105 FOKUS 5, Otava DIGIKIRJA
RUB106 FOKUS 6, Otava DIGIKIRJA
RUB107 FOKUS 7, Otava DIGIKIRJA
RUB108  Yo-kertaus ruotsi –digikirja Sanoma  Pro
RUB109  Eoppi Min grejHietikko & Nyman
RUB110 Yokertaus ruotsi –digikirja Sanoma Pro 

SAKSA, B2-kieli 

SAB 201.1 Magazin.de 3 digikirja Otava
SAB 202.1 Magazin.de 4 digikirja Otava
SAB 203.1 Magazin.de 5 digikirja Otava
SAB 204.1 Magazin.de 6 digikirja Otava
SAB 205.1 Magazin.de 7 digikirja Otava
SAB 206.1 Magazin.de 8 digikirja Otava
SAB 207.1 ilm. myöh
SAB 208.1 ilm. myöh. 

  

SAKSA, B3-kieli 

SAB 301.1 Magazin.de 1 digikirja Otava
SAB 302.1 Magazin.de 2 digikirja Otava
SAB 303.1 Magazin.de 3 digikirja Otava
SAB 304.1 Magazin.de 4 digikirja Otava
SAB 305. 1 Magazin.de 5 digikirja Otava
SAB 306.1 Magazin.de 6 digikirja Otava
SAB 307.1 Magazin.de 7 digikirja Otava
SAB 308.1 Magazin.de 8 digikirja Otava
SAB 309.1 ilm. myöh.
 

SUOMI TOISENA KIELENÄ: 

Kurssit 1-2: Kipinä 1 – 2, suomea lukioon. (LOPS 2016, uusin painos) FINN LECTURA 978-951-792-753-6 

Kurssit 3-4: Kipinä 3-4, suomea lukioon. (LOPS 2016, uusin painos) FINN LECTURA 978-951-792-815-1 

Kurssit 5-6: Kipinä 5-6, suomea lukioon. (LOPS 2016, uusin painos) FINN LECTURA 978-951-792-816-8 

Kurssit 1-2: Kipinä 1 – 2, suomea lukioon. Finn Lectura. (LOPS 2016, uusin painos) 978-951-792-753-6
Kurssit 3-4:  Kipinä 3-4, suomea lukioon. Finn Lectura. (LOPS 2016, uusin painos) 978-951-792-815-1
Kurssit 5-6: Kipinä 5-6, suomea lukioon. Finn Lectura. (LOPS 2016, uusin painos) 978-951-792-816-8 

Kurssit 7 – 9: Opettajan oma materiaali, ei oppikirjaa. 

 

TERVEYSTIETO 

TE1 Terve 1, Terveyden perusteet, Reinikkala, Orkovaara, Bryggare, Antikainen, Kuronen, Fogelholm, Sanoma Pro, 2016
TE2 Terve 2, Ihminen, ympäristö ja terveys, Orkovaara, Reinikkala, Antikainen, Bryggare, Karas, Sanoma Pro, 2017
TE3 Terve 3, Terveyttä tutkimassa, Antikainen, Bryggare, Karas, Nohynek,Orkovaara, Sanoma Pro, 2018
TE4 Sovitaan kurssin alussa 

USKONTO 

UE1 Airaksinen et al. Valo 1 Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, Otava
UE2 Hanki et al. Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko, SanomaPro
UE3 Hanki et al. Verso 3 Maailman uskontoja, SanomaPro
UE4 Airaksinen et al. Valo 4-6 yhteisnide
UE5 Airaksinen et al. Valo 4-6 yhteisnide
UE6 Airaksinen et al. Valo 4-6 yhteisnide
UE7 Ei oppikirjaa
UE8 Ei oppikirjaa 

VENÄJÄ, A-kieli 

VEA1-3 Ekstrim 1 tekstikirja ja harjoituskirja, Opetushallitus
VEA4-6 Ekstrim 2 tekstikirja ja harjoituskirja, Opetushallitus
VEA7-8 Ekstrim 3 tekstikirja ja harjoituskirja, Opetushallitus 

VENÄJÄ, B3-kieli 

VEB301-3 Ponjatno! 1 tekstikirja, Finnlectura
VEB304-307 Ateljee 2 tekstikirja ja digityökirja, Otava
VEB308 Ateljee 3 digikirja, Otava 

YHTEISKUNTAOPPI 

YH01 Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava
YH02 Forum 2 Taloustieto. Otava.
YH03 Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Otava.
YH04 Forum 4 Kansalaisen lakitieto. Otava.
YH05 käytetään aiempien kurssien kirjoja 

  

ÄIDINKIELI 

Oppikirja voi olla paperi- tai digikirja. Sitä käytetään kaikilla kursseilla. Lisäksi kullekin kurssille hankitaan paperinen tai digitehtäväkirja. 

AI 1 Särmä . Suomen kieli ja kirjallisuus –oppikirja (Haapala ym.) (Otava) sekä Tehtäviä 1. tai Särmä 1. digitehtäväkirja (Otava)
AI 2 Särmä . Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Tehtäviä 2. tai Särmä 2 digitehtäväkirja (Otava)
AI 3 Särmä 3. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 3. tai Särmä 3 digitehtäväkirja (Otava)

AI4 Särmä-digioppikirja ja Särmä 4 digitehtäväkirja (Otava)
AI5 Särmä-digioppikirja ja Särmä 5 digitehtäväkirja (Otava)
AI6 Särmä-digioppikirja ja Särmä 6 digitehtäväkirja (Otava)
AI7  –
AI8 Särmä ja Tehtäviä 8 tai Särmä digitehtäväkirja 8 (Otava)
AI9 Särmä ja Tehtäviä 9 tai Särmä digitehtäväkirja 9(Otava)