EEVA RANTASEN SÄÄTIÖN STIPENDIEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Säätiön hallitus julistaa Lahden lukioiden opiskelijoiden haettavaksi 200–800€:n suuruisia stipendejä.

Vuonna 1998 perustetun Eeva Rantasen säätiön tarkoituksena on Lahden lukioissa opiskelevien opiskelijoiden taloudellinen tukeminen myöntämällä vuosittain stipendejä lukio-opintojen tukemiseksi.

Stipendejä haetaan rehtorilta tai lukion kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä

  • hakijan viimeisin jaksotodistus
  • selvitys hakijan ja huoltajien taloudellisesta asemasta (verotodistus, palkkatodistus, sosiaalietuudet)
  • mahdolliset muut asiaan vaikuttavat selvitykset, kuten esim. erityiset opiskelukustannukset

Hakemukset on osoitettava Eeva Rantasen säätiölle ja toimitettava Päijät-Hämeen Osuuspankkiin 20.5.2020 mennessä. (osoite: Eeva Rantasen säätiö/Sirkka Virtanen, Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti, postitse osoitteella c/o Päijät-Hämeen Osuuspankki, Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti).

Puutteellisia hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen jäsenet:

  • Rehtori Jyrki Rosti Kannaksen lukio
  • Apulaisrehtori Hanna Luttinen Kannaksen lukio
  • Rehtori Tero Matkaniemi Lahden lyseo
  • Apulaisrehtori Kalle Nieminen Lahden lyseo
  • Rehtori Leena Akola Tiirismaan lukio

Hakemuksen löydät täältä.