Lahden lukiokoulutuksen abiturientit siirtyvät etäopetukseen tiistaista 8.9. alkaen

Lahden lukiokoulutuksen abiturientit siirtyvät etäopetukseen tiistaista 8.9. alkaen. Järjestelyllä pyritään turvaamaan abiturienttien valmistautuminen ja osallistuminen syksyn yo-kokeisiin mahdollisten koronavirusaltistumisten varalta. Tällä hetkellä lukion opiskelijoiden tai opettajien altistumisia ei ole tiedossa.

Abiturienttien etäopetus jatkuu 1.10. asti eli yo-kokeiden päättymiseen asti. Myös päättöviikon kokeet pidetään pääosin etänä.  Abiturienttien lisäksi etäopetukseen siirtyvät myös 4. vuosikurssin opiskelijat. Lukiolaki mahdollistaa opetuksen järjestämisen myös etäopetuksena. Etäopiskeluun siirtymisestä on Wilma-palvelun kautta tiedotettu opiskelijoita ja huoltajia.

Lisätietoja
Lahden kaupunki
Heikki Turunen, lukiojohtaja, puh. 044 716 1330
heikki.turunen@lahti.fi
oman lukion rehtori