Vuoden tipalalainen 2021

Tipalan seniorit, joka on koulun entisten oppilaiden ja opettajien yhdistys, on nimennyt vuoden 2021 tipalalaiseksi Raija Lehdon, joka on toiminut Lahden Yksityisen Tyttölyseon, Tiirismaan yhteiskoulun ja Tiirismaan lukion ruotsinkielen vanhempana lehtorina vuodesta 1961 vuoteen 1999. Sen lisäksi hän on ollut oppilaana Tyttölyseossa yhdeksän vuotta, joten hän on pitkäaikaisin kouluyhteisömme jäsen kautta aikojen eli kaiken kaikkiaan 47 vuotta. Hän ei ole kuitenkaan kertomansa mukaan kokenut samassa koulussa toimimista mitenkään ummehtuneeksi, koska kaiken aikaa koulussa on tapahtunut muutoksia niin paikan, nimen, oppilaiden ja henkilökunnankin vaihtuessa. Lisäksi oppisisällöt ovat muuttuneet jatkuvasti, mihin Lehto yhtenä pitkäaikaisena lukuisten oppikirjojen tekijänä on itse ollut vaikuttamassa.

Raija Lehto ei ole kunnostautunut pelkästään koulumme legendaarisena opettajana, vaan hän on ulottanut toimintansa laajasti ruotsin kielen oppialueelle. Hän on ollut useita vuosia 1980-luvulla Suomen kieltenopettajien liiton hallituksessa, sekä seitsemän vuotta Suomen ruotsinopettajat ry:n puheenjohtajana vastuualueena Pohjoismaat. Lisäksi hän on toiminut Pohjoismaisen kieli- ja tiedotuskeskuksen referenssiryhmän jäsenenä myös seitsemän vuotta. Hän on johtanut ruotsinopettajien jatkokoulutuskursseja 10 vuotta. Paitsi Suomessa hän on toiminut jatkokouluttajana myös Ruotsissa ja Virossa. Edelleen hän ollut Suomen ruotsinopettajien hallituksessa yhdeksän vuoden ajan, lisäksi neljä vuotta Pohjoismaiden neuvoston asettamassa työryhmässä, jonka toimintaohjelmana oli edistää pohjoismaisten kielten ymmärtämistä. Edelleen Raija Lehto on ollut Ruotsin kielen opetussuunnitelmatyöryhmässä ja kaksikielisyystyöryhmässä sekä mukana myös Ruotsalaissuomalaisen kulttuurirahaston toiminnassa ja lisäksi myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen johtokunnan jäsenenä. Vielä 2000-luvulla hän on ollut toimikunnan Sverigekontakt i Finland puheenjohtajana 14 vuotta.

Kotikaupungissaan Raija Lehdon osaamista on hyödynnetty ohjaavana opettajana, samoin Lahden seudun kieltenopettajien puheenjohtajana, edelleen kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtajana ja 1995 kansainvälisyyskansion yhtenä aikaansaajana. Lahden Pohjola-Nordenin hallituksen jäsenenä hän on vaikuttanut pitkään. Myös Senioriyhdistyksemme toiminnassa hän on ollut mukana aina sen perustamiskokouksesta lähtien.

Kuten tässä nyt luetelluista toimista ilmenee, Raija Lehto on ollut erittäin työteliäs ja aikaansaava monilla toimialoilla. Ilman hänen energistä, innostunutta ja oppialastaan kiinnostunutta luonteenlaatuaan ja tulevaisuuteen tähtäävää ajatteluaan tällainen vaikuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Kaiken kaikkiaan Raija on ollut aina kouluajoistaan lähtien mestariverkostoituja, ja hänellä on ollut sosiaalisen luonteensa ansiosta laaja tuttavapiiri niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hänen harrastuksenaan on ollut urheilu, erityisesti golf. Hän on laajentanut maailmankuvaansa paitsi kirjallisuuden ja musiikin parissa, myös matkustamalla. Hän on osallistunut lukuisille kielikursseille lähinnä Pohjoismaissa, lisäksi hän on matkaillut perhesyistä Euroopassa ja kaukomailla kuten Etelä- ja Väli-Amerikassa asti. Myös elinikäinen oppiminen on ollut itsestäänselvyys, esimerkkinä espanjan kielen haltuun ottaminen.

Tässä mainittuihin syihin vedoten Tipalan seniorit on valinnut Raija Lehdon Vuoden 2021 tipalalaiseksi.