Äidinkielen preli

Luentosalissa. Ilmoittaudu Ruusalle tai Tertulle, jos et ole kertauskurssilla ja haluat osallistua preliin.