Yo-kirjoitukset, reaalikoe 1

Ylioppilaskirjoitusten ensimmäinen reaalikoepäivä, vuorossa biologia, filosofia, fysiikka, historia ja psykologia