Kansainvälisyystoiminta

KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Koulumme on ottanut osaa varsin laajaan kansainväliseen opiskelijavaihto-toimintaan jo joitakin vuosia. Kansainvälisyystoiminnan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua lähemmin muihin kulttuureihin ja samalla vahvistaa heidän omaa kulttuuri-identiteettiään sekä tehdä yhteistyötä jonkun eurooppalaisen koululuokan kanssa. Yhteistyökouluna tulee olemaan vuorovuosina pohjoismainen koulu/keskieurooppalainen koulu. Tiirismaan lukiolla on valmiiksi runsaasti kontakteja eri maihin.

Kansainvälisyystoiminta jakautuu kolmelle vuodelle sisältäen yhden soveltavan KV-kurssin kunakin vuonna. Projektiin mukaan tuleva opiskelija sitoutuu osallistumaan rahoitukseen ja majoitukseen. Matkakohteesta ja opiskelijoiden aktiivisuudesta riippuen omarahoitusosuus on yleensä 100-400 euroa.

Jos projektiin on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa, karsintakriteereinä käytetään opiskelijan kielitaitoa, oma-aloitteisuutta ja halua sitoutua pitkäkestoiseen projektityöskentelyyn. Kansainvälisyysryhmään haetaan kirjoittamalla vapaamuotoinen hakukirje englanniksi. Ajankohdasta tulee aina tarkempaa tietoa lukukauden alussa.

Arviointi: Suoritusmerkintä. Kriteereinä sitoutuminen, aktiivinen osallistuminen kaikkiin projektin toimintoihin, työskentelyn tuloksellisuus.

Erillinen todistus kaikki kolme KV-kurssia hyväksytysti suorittaneille.
KV-kursseja ei voi suorittaa tenttimällä.

 

Kansainvälisyyskurssi 1

Sosiaaliset taidot: oppilasryhmän yhtenäistäminen, vieraan kulttuurin kohtaaminen
Oman suomalaisen identiteetin vahvistaminen
Kielitaidon vahvistaminen
Esittämistaidot
OPISKELIJAVAIHTO yhteistyökoulun kanssa; isäntäperheenä toimiminen (7-10 päivää), yhteisen teeman/aihekokonaisuuden työstöä yhdessä vieraiden kanssa

Kansainvälisyyskurssi 2

Sosiaaliset taidot: yhteistyökyky omassa ryhmässä ja vieraiden kanssa
Syventävä tutustuminen kohdemaahan ja sen kulttuuriin
Kielitaidon vahvistaminen
Esittämistaidot
OPISKELIJAVAIHTO yhteistyökoulun kanssa; vierailu kohdemaahan (7-10 päivää), yhteisen teeman/aihekokonaisuuden työstöä yhdessä yhteistyökoulun kanssa

Kansainvälisyyskurssi 3
Soveltava kurssi, aihekokonaisuus MUU MAAILMA.
Kurssin teema ja suoritustapa sovitaan ryhmän kanssa. Tarkoituksena laajentaa tutkimusmatkaa Euroopan ulkopuolelle, johonkin maahan tai maanosaan, tai johonkin globaaliin ongelmaan tai kysymykseen. KV3-kurssi tuo kansainvälisyyttä näkyväksi myös muulle kouluyhteisölle esim. näyttelyn tai teemapäivän muodossa.