Kansainvälisyystoiminta

KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Koulumme on ottanut osaa varsin laajaan kansainväliseen opiskelijavaihto-toimintaan jo joitakin vuosia. Kansainvälisyystoiminnan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua lähemmin muihin kulttuureihin ja samalla vahvistaa heidän omaa kulttuuri-identiteettiään sekä tehdä yhteistyötä jonkun eurooppalaisen koululuokan kanssa. Yhteistyökouluna tulee olemaan vuorovuosina pohjoismainen koulu/keskieurooppalainen koulu. Tiirismaan lukiolla on valmiiksi runsaasti kontakteja eri maihin.

Kansainvälisyystoiminta jakautuu kolmelle vuodelle sisältäen yhden soveltavan KV-kurssin kunakin vuonna. Projektiin mukaan tuleva opiskelija sitoutuu osallistumaan rahoitukseen ja majoitukseen. Matkakohteesta ja opiskelijoiden aktiivisuudesta riippuen omarahoitusosuus on yleensä 100-400 euroa.

Jos projektiin on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa, karsintakriteereinä käytetään opiskelijan kielitaitoa, oma-aloitteisuutta ja halua sitoutua pitkäkestoiseen projektityöskentelyyn. Kansainvälisyysryhmään haetaan kirjoittamalla vapaamuotoinen hakukirje englanniksi. Ajankohdasta tulee aina tarkempaa tietoa lukukauden alussa.

Arviointi: Suoritusmerkintä. Kriteereinä sitoutuminen, aktiivinen osallistuminen kaikkiin projektin toimintoihin, työskentelyn tuloksellisuus.

Erillinen todistus kaikki kolme KV-kurssia hyväksytysti suorittaneille.
KV-kursseja ei voi suorittaa tenttimällä.

Uusi OPS (elokuussa 2016 ja myöhemmin aloittaneet)

Kansainvälisyyskurssi 1

Sosiaaliset taidot: oppilasryhmän yhtenäistäminen, vieraan kulttuurin kohtaaminen
Oman suomalaisen identiteetin vahvistaminen
Kielitaidon vahvistaminen
Esittämistaidot
OPISKELIJAVAIHTO yhteistyökoulun kanssa; isäntäperheenä toimiminen (7-10 päivää), yhteisen teeman/aihekokonaisuuden työstöä yhdessä vieraiden kanssa

Kansainvälisyyskurssi 2

Sosiaaliset taidot: yhteistyökyky omassa ryhmässä ja vieraiden kanssa
Syventävä tutustuminen kohdemaahan ja sen kulttuuriin
Kielitaidon vahvistaminen
Esittämistaidot
OPISKELIJAVAIHTO yhteistyökoulun kanssa; vierailu kohdemaahan (7-10 päivää), yhteisen teeman/aihekokonaisuuden työstöä yhdessä yhteistyökoulun kanssa

Kansainvälisyyskurssi 3
Soveltava kurssi, aihekokonaisuus MUU MAAILMA.
Kurssin teema ja suoritustapa sovitaan ryhmän kanssa. Tarkoituksena laajentaa tutkimusmatkaa Euroopan ulkopuolelle, johonkin maahan tai maanosaan, tai johonkin globaaliin ongelmaan tai kysymykseen. KV3-kurssi tuo kansainvälisyyttä näkyväksi myös muulle kouluyhteisölle esim. näyttelyn tai teemapäivän muodossa.

 

Vanha OPS (ennen elokuuta 2016 aloittaneet)

KV 1. Kansainvälisyyskurssi 1
Sosiaaliset taidot: oppilasryhmän yhtenäistäminen, vieraan kulttuurin kohtaaminen
Oman suomalaisen identiteetin vahvistaminen
Kielitaidon vahvistaminen
Esittämistaidot

KV 2. Kansainvälisyyskurssi 2
Sosiaaliset taidot: yhteistyökyky omassa ryhmässä ja vieraiden kanssa
Syventävä tutustuminen kohdemaahan ja sen kulttuuriin
Kielitaidon vahvistaminen
Esittämistaidot

OPISKELIJAVAIHTO yhteistyökoulun kanssa (7-10 päivää), isäntäperheenä toimiminen (7-10 päivää), yhteisen teeman/aihekokonaisuuden työstöä yhdessä vieraiden kanssa

KV 3. Kansainvälisyyskurssi 3
Soveltava kurssi, aihekokonaisuus MUU MAAILMA. Kurssin sisältö ja sovellustapa sovitaan ryhmän kanssa.

 

 

 

MUU KANSAINVÄLISTÄMISTOIMINTA

Kansainvälisyysryhmätoiminnan lisäksi on mahdollista tehdä muita opiskelijavaihtoja ja opintomatkoja esimerkiksi tietyn oppiaineen puitteissa, mikäli halukkuutta tähän ilmenee. Japanilaisen Mukogawan koulun kanssa vaihdamme muutamia opiskelijoita vuosittain kolmeksi viikoksi.