Päivä johtajana

Osallistuin marraskuussa Lahden nuorkauppakamarin järjestämään Päivä Johtajana -tempaukseen, jossa seurataan yhtä johtajaa työpäivän ajan. Sain kunnian tutustua Otherways eli Toisintekijät -yrityksen johtamiseen toimitusjohtaja Jarkko Saaren opastuksella. Päiväni alkoi tutustumalla Toisintekijöiden jäseniin ja erityisesti Saaren omaan tarinaan ja persoonaan.

Saari kertoi ensin omasta polustaan toimitusjohtajaksi, mikä ei ollut lainkaan suoraviivainen polku. Aikaisempia työtehtäviä oli vaihtelevasti portsarista lastensuojeluun ja timpurista terapeuttiin. Otherways -yritys, jota hän nyt johtaa, tekee yksilö- ja ryhmävalmennuksia esimerkiksi tiimeille ja yritysjohtajille. Saaren puheessa korostui erityisesti visionäärisyys sekä avoimuus ja tietynlainen nälkäisyys uusia asioita kohtaan. Hän puhuikin paljon näiden sekä rohkeuden ja uteliaisuuden merkityksestä menestymiselle.

Lounaan aikana sain osallistua kuuntelevana korvana pieneen lounaspalaveriin, jossa osa työntekijöistä suunnitteli Saaren kanssa tulevaa ja reflektoi menneiden työtehtävien onnistumista. Kuuntelin tarkkana keskustelua verkostoista, asiakkaista, strategioista, tuotteistamisesta, kohtaamisten merkityksestä ja miljoonasta muusta asiasta. Erilaiset käyttäytymistyylit ja ihmistuntemus nousivat esiin monta kertaa.

Iltapäivällä sain seurata puhelinkaiuttimen kautta tapahtuvaa haastattelua, jonka aiheena oli henkilöbrändi netissä. Saari kertoi haastattelussa mm. siitä, miten suuri merkitys aitojen tarinoiden kertomisella on henkilöbrändin rakentamisessa. Iltapäivällä kävimme läpi myös toimitusjohtajan aikataulua, johon kuuluivat ne 12-tuntiset ja joskus vähän lyhyemmätkin päivät. Saari avasi myös mitä kaikkea ne sisältävätkään – palavereja, matkustamista, yksilötapaamisia… Saari sanoikin, että nauttii itse siitä, että kalenteri on aika punaisella. Juttelimme myös “oman jutun” löytämisestä ja päivän aikana esiin nousseista teemoista, joihin lukeutuivat mm. brändääminen ja tuotteistaminen, arvot ja niiden merkitys yritykselle, johtajan ominaisuudet ja paljon muuta.

Päivän aikana ehdittiin käydä läpi paljon, ja oma käsitys monista työelämän aiheista kirkastui eri tavalla kuin minkään podcastin tai kirjan kautta voisi. Päivä herätti niin paljon ajatuksia, etten ole ehkä tätä juttua kirjoittaessanikaan vielä ehtinyt prosessoida kaikkea. Koulun ja työelämän välissä on niin paljon asioita, joihin lukiossa ei vielä ole mahdollista saada valmiuksia, että suosittelen ehdottomasti tällaista johtajanvarjostuspäivää ja kaikkia vastaavia projekteja, joissa pääsee oppimaan itseään vanhemmilta ja viisaammilta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reetta Knuuttila