EEVA RANTASEN SÄÄTIÖN STIPENDIEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Säätiön hallitus julistaa Lahden lukioiden opiskelijoiden haettavaksi 200–1000 €:n suuruisia stipendejä

Vuonna 1998 perustetun Eeva Rantasen säätiön tarkoituksena on Lahden lukioissa opiskelevien opiskelijoiden taloudellinen tukeminen myöntämällä vuosittain stipendejä lukio-opintojen tukemiseksi.

 Stipendejä haetaan rehtorilta tai tästä löytyvällä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä

  • hakijan viimeisin jaksotodistus
  • selvitys hakijan ja huoltajien taloudellisesta asemasta (verotodistus, palkkatodistus, sosiaalietuudet)
  • mahdolliset muut asiaan vaikuttavat selvitykset, kuten esim. erityiset opiskelukustannukset

Hakemukset on osoitettava Eeva Rantasen säätiölle ja toimitettava Päijät-Hämeen Osuuspankkiin 21.5.2021 mennessä. (osoite: Eeva Rantasen säätiö/Sirkka Virtanen, Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti, postitse osoitteella c/o Päijät-Hämeen Osuuspankki, Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti).

Puutteellisia hakemuksia ei voida huomioida.

 

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen jäsenet:

Rehtori Jyrki Rosti                                Kannaksen lukio

Apulaisrehtori Hanna Luttinen            Kannaksen lukio

Rehtori Tero Matkaniemi                     Lahden lyseo

Apulaisrehtori Kalle Nieminen             Lahden lyseo

Rehtori Leena Akola                              Tiirismaan lukio